SIFILIS

Sifilis je polno prenosiva infekcija (PPI), uzrokovana bakterijom Treponemom palidum. Jedini siguran način da saznate da li imate sifilis je odlazak na pregled i testiranje.

Kako mogu da dobijem sifilis?

Sifilis se najčešće prenosi direktnim seksualnim kontaktom (analnim, vaginalnim i oralnim) sa osobom koja je u ranom stadijumu bolesti. Rizik prenosa postoji u primarnom, sekundarnom i ranom latentnom stadijumu sifilisa, dok ga u kasnom stadijumu gotovo nema. Nakon samo jednog seksualnog kontakta sa osobom koja ima rani sifilis mogućnost infekcije se kreće od 10%-60%. U kasnom stadijumu sifilisa mogućnost prenosa je izuzetno niska i uglavnom se odnosi na transplacentarni prenos (sa inficirane majke na plod). Treponema palidum je bakterija vrlo osetljiva na sušenje, toplotu, sapun i slabe dezificijense.

Opširnije... →

HIV

HIV je virus humane imunodeficijencije. Virusi su mikroorganizmi koji nisu sposobni da se samostalno razmnožavaju, rastu, stvaraju svoje proteine, niti da obavljaju metaboličke procese van ćelije domaćina. Zato zaraze ćelije organizma u kojima prave sopstvene kopije. Ćelija domaćina tada proizvodi delove virusa i radi u njegovu korist, a ne proizvodi materije koje su njoj neophodne za normalan rad. To u domaćinu dovodi do patološkog stanja - bolesti.

Humani naglašava da se ovim virusom mogu zaraziti samo ljudi i da se prenosi isključivo među ljudima. HIV se ne prenosi sa ljudi na životinje ili biljke i obrnuto. Prenos virusa dešava se samo preko kontakta sa telesnim tečnostima osobe koja ima HIV.

Imunodeficijencija je pojava koja označava smanjenje ili gubitak sposobnosti imunskog (odbrambenog) sistema organizma da nas brani od izazivača različitih bolesti.

Opširnije... →