Anonimno i besplatno testiranje na HIV u SPY-u

U drop-in centru "BGD Checkpoint" svakog četvrtka od 18 do 20 časova možete da uradite anonimno i besplatno savetovanje i testiranje na HIV. Za testiranje vam nije potrebna zdravstvena knjižica. Rezultate testa dobijate za 20 minuta.

Preporučujemo da muškarci koji imaju seksualne odnose bez kondoma sa povremenim ili nepoznatim partnerima ili muškarci kod kojih se u toku seksa desilo da kondom pukne, dođu na savetovanje i testiranje.

Testiranje je jedini način putem koga možemo saznati da li smo inficirani.

Od velikog je značaja da znamo da imamo ili nemamo HIV. Ako nemamo, možemo na vreme početi sa korišćenjem zaštite, a ako se desi da smo ga dobili, na vreme možemo da počnemo sa lečenjem. Zato nijedan izgovor ne može biti važniji od našeg zdravlja.

Ako reskiramo, treba da se testiramo!

Test možete da zakažete pozivanjem našeg info centra ili putem portala za zakazivanje usluga na ovoj adresi.

Opširnije... →

Psihosocijalna podrška

Šta je psihosocijalna podrška?

Psihosocijalna podrška obuhvata individualni psihoterapijski i/ili savetnički rad sa klijentom. Individualni psihoterapijski rad podrazumeva rad na psihološkom osnaživanju, životnim problemima, međuljudskim odnosima, kriznim situacijama, dilemama ili bilo kojim drugim psihološkim izazovima u kojima se osoba u bilo kom trenutnku može naći. Ideja psihološkog rada na sebi predstavlja mogućnost za psihološki rast individue kao i funkcionalnije međuljudske odnose koji doprinose povećanju kvaliteta života. U okviru savetovališta sa klijentima radimo kroz psihoterapijski modalitet transakcione analize. Transakciona analiza je ozvaničen psihoterapijski modalitet od strane Evropske asocijacije za psihoterapiju. Programom psihosocijalne podrške u našem savetovalištu obuhvaćene su usluge individualne psihoterapije i savetovanja, psihoterapije  za parove, podrške i savetovanja u procesima comming out-a.

Opširnije... →