BGD CHECKPOINT

Udruženje građana Siguran puls mladih (eng. Safe Pulse of Youth - SPY) je u sklopu podrške GBT zajednici 2009. godine otvorillo prvi drop-in centar u Beogradu pod nazivom "BGD Checkpoint". Drop-in centar (svratište) predstavlja siguran prostor za sve muškrace koji imaju seks sa muškracima (gejevi, biseksualci i transrodne osobe) u kome mogu da dobiju socio-zdravstvenu podršku kako bi očuvali i unapredili svoje zdravstveno i mentalno zdravlje.

"BGD Checkpoint" je zdravstveni centar koji se pre svega bavi prevencijom HIV-a i polnih infekcija i psihosocijalnom podrškom gej, biseks i transrodnim osobama. Sredstva za osnivanje i rad centra obezbeđena su iz bespovratne donaije Globalnog fonda za borbu protiv HIV/AIDS-a, tuberkuloze i malaraije. Kontorlu kvaliteta rada centra vrši Jedinica za implementaciju projekta Ministrastva zdravlja Republike Srbije (PIU HIV).

Opširnije... →

O SPY

Udruženje građana Siguran puls mladih (eng. Safe Pulse of Youth - SPY) osnovano je pri Institutu za socijalnu medicinu u Beogradu 2002. godine sa ciljem da svojim aktivnostima i radom poboljša i unapredi društveni položaj i doprinese borbi protiv stigme i diskriminacije LGBT zajednice u Srbiji. Radi ostvarenja ciljeva, uduženje posebno:

  • realizuje projekte u skladu sa nacionalnim strategijama, akcionim planovima i ciljevima udruženja u oblasti zaštite ljudskih prava i zdravlja GBT populacije
  • organizuje edukativne skupove i seminare iz oblasti zaštite ljudskih prava i zdravlja GBT populacije
  • prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu iz oblasti zaštite ljudskih prava i zdravlja GBT populacije
  • objavljuje publikacije iz oblasti zaštite ljudskih prava i zdravlja GBT populacije
  • sarađuje sa institucijama i udruženjima koje se bave zaštitom ljudskih prava i zdravlja GBT populacije

Preko 10 godina udruženje se bavi specifičnim socijalnim i zdravstvenim problemima sa kojima se GBT zajednica i danas suočava (stigma, diskriminacija, izloženost riziku od HIV-a i dr.). Aktivnosti koje udruženje sprovdi baziraju se na ideji da se edukovanjem i pružanjem direktne podrške GBT zajednici može pozitivno uticati na poboljšanje, kako zdravstvenog tako i društvenog položaja GBT osoba čija su građanska prava ugrožena.

Opširnije... →